Arma, rütbe ve apoletler askeriye içerisinde hiyerarşik sıralamanın yapılabilmesi için askeri personelin görev ve sorumluluklarına göre belirlenen ürünlerdir. Genel olarak, askeriyede rütbe sıralaması şu şekilde olur:

 

 • General
 • Albay
 • Yarbay
 • Binbaşı
 • Yüzbaşı
 • Teğmen
 • Çavuş
 • Onbaşı
 • Er

 

Bu sıralama farklı ülkelerde ve birliklerde değişebilir ve daha fazla unvan bulunabilir. Genel olarak sistem rütbelere göre devam etmektedir. Bu sistem içerisinde elde edilen başarılar ve görevler için farklı türden arma, rütbe ve apoletler takılır.

 

Rütbe Nedir ve Ne Amaçla Kullanılır?

Rütbe bir askeri personelin görev yaptığı birlikteki mevkiini gösterir. Askeri rütbe çoğunlukla üniformanın çeşitli yerlerinde bulunan dikişli işaretler, rozetler veya elyaflar şeklinde görülebilir. Bunlar, askeri personelin görev ve diğer askeri personelle veya sivillerle olan ilişkilerinde gösterge niteliği taşır.

 

Mareşal Rütbesi

Mareşal rütbesi askeri bir birliğin en yüksek rütbeli pozisyonunu tanımlar. Bu rütbe, genellikle ordu veya havacılık gibi büyük birimlerin en üst yöneticisi olarak atanır ve stratejik kararların alınması, operasyonların yönetilmesi ve diğer yüksek görevlerin yerine getirilmesi gibi sorumlulukları içerir. Mareşal rütbesi farklı ülkelerde farklı şekillerde adlandırılabilir ve tanımlanabilir, ancak genellikle askeri birliklerin en üst yöneticisi olarak kabul edilir.

 

General Rütbeleri Nelerdir?

General rütbeleri askeri bir birlikte yüksek bir pozisyona sahip olan personel için kullanılan bir terimdir. Genel olarak, askeri birliklerde general rütbeleri şunları içerir:

 

 • Orgeneral
 • Korgeneral
 • Tümgeneral
 • Tuğgeneral

 

Bu sıralama farklı ülkelerde ve birliklerde değişebilir ve daha fazla unvan bulunabilir. Her bir general rütbesi, belirli bir görev, sorumluluk ve yetkiyi tanımlar ve askeri strateji, operasyonlar ve personel yönetimi gibi konularda yüksek düzeyde karar verme yetkisi verir.

 

Askeri Apoletler

Askeri apoletler askeri üniformalardaki rütbe veya armalar gibi askeri personelin rütbesini veya görevini tanımlayan metal veya plastik disklerdir. Apoletler üniformanın üst kısmındaki kollarda bulunur ve genellikle birbirine tamamlayan iki parçadan oluşur. Askeri apoletler askeri personelin rütbesini, görevini veya birlikte bulunduğu birliği tanımlar ve yine rütbeler gibi diğer askeri personelle veya sivillerle olan ilişkiler için  gösterge niteliği taşır.

 

Askeri Apolet Çeşitleri

Askeri apolet çeşitleri kişilerin daha çok elde etmiş oldukları başarılar için takılan rütbe çeşitleridir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Rütbe Apoletleri: Askeri personelin rütbesini tanımlayan apoletlerdir. Örneğin; general, albay, yarbay gibi rütbelere sahip olanlar için verilir.
 • Görev Apoletleri: Askeri personelin görevini tanımlayan apoletlerdir. Örneğin; pilot, komutan yardımcısı ve benzeri görevliler için verilir.
 • Birlik Apoletleri: Askeri personelin bulunduğu birliği tanımlayan apoletlerdir. Örneğin; havacılık, piyade birliği, kara piyadeleri gibi askeri personeller için verilir.
 • Ülke Apoletleri: Askerin bulunduğu ülkenin bayrak veya armasının yansıması olarak kullanılan apoletlerin geneline verilen isimdir.

 

Askeri Armalar

Askeri armalar askeri birimler tarafından kullanılan ve askeri personellerin bulunduğu birliği tanımlayan simgeler olarak kullanılır. Armalar çeşitli formlar alabilir ve savunma, saldırı, gözetleme veya insan yardımı gibi farklı görevleri belirleyebilir. Askeri silahlar, manevra güçleri, uçaklar, tanklar, roket sistemleri, denizaltılar veya personel taşıma araçları gibi çeşitli araçları ve ekipmanları simgeleyebilir. Askeri arma bir askeri birliğin bütünlüğünü korumak veya askeri birliğin ait olduğu ülkenin uluslararası anlaşmaları ve sözleşmeleri için kullanılabilir.

 

Arma ve Apoletlerin Anlamları

Her bir askeri arma ve apolet farklı ülkelerde ve askeri birimlerde farklı şekillerde tanımlanabilir ve bulunabilir. Askeri üniformaların üstüne rütbeyi göstermek için apolet takılabilir. Bu apoletler askerin mevkiini, derecesini veya görevini gösterir, aynı zamanda askerin giysisine resmiyet katar. Rütbeler askeri sıralama sistemi tarafından belirlenen kurallara göre düzenlenir ve her askerin görev ve sorumluluğunu belirtir. Askeri armaların üstündeki yıldız askerin rütbesini gösterir.

Genellikle, askeri sıralama sistemi tarafından belirlenen kurallara bakılarak askerin rütbesine göre bir veya daha fazla yıldız, arma üzerinde bulunabilir. Yıldız sayısı arttıkça askerin rütbesi yükselir. Örneğin; bir askerin üniformasının üstünde bir yıldız bulunması onun teğmen olduğunu gösterirken üç yıldız bulunması onun yüzbaşı olduğunu gösterir.

İhtiyacınız olan ve satın almak istediğiniz tüm arma, rütbe ve apoletlere Raff Military Textile firmamız aracılığı ile uygun fiyatlı olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca resmi internet sitemiz üzerinden askeri alanda ürettiğimiz tüm ürünlere göz atabilirsiniz.